Zorgpremie gaat gemiddeld 10 euro omhoog

De premie voor de basisverzekering in de zorg gaat volgend jaar waarschijnlijk met bijna een tientje per maand omhoog.

Dit bevestigen anonieme bronnen naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

De premie stijgt naar 1.215 euro per volwassene in 2015, 114 euro meer dan dit jaar. De bijdrage komt daardoor ongeveer uit op het niveau van 2013.

De stijging zou nodig zijn doordat werkgevers te veel hebben meebetaald aan de zorgpremie en daarvoor wettelijk moeten worden gecompenseerd. Ook het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten speelt een rol.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico zal volgend jaar naar verwachting ook licht stijgen: van 360 naar 375 euro.

Aanvankelijk leek er sprake van een stijging met diverse tientjes, maar door kostenbeheersing in de zorg kan die stijging beperkt blijven, zeggen bronnen. Zij melden ook dat na 1 januari voor de wijkverpleging geen eigen betalingen meer gedaan hoeven te worden.

Wettelijk is vastgelegd dat zorgverzekeraars een eigen vermogen van minimaal 11 procent moeten aanhouden. Wanneer een verzekeraar hier precies aan voldoet, is er sprake van een buffer van 100 procent.

Over het algemeen wordt het als verstandig gezien om meer dan alleen de minimale buffereis aan te houden. Zorgverzekeraars zitten ruim boven de minimale eis.